در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان گلستان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: