در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: