هوشمندسازی – بخش اداری تجاری

ورود به حوزه اداری و تجاری از ارزشمندترین

فعالیت های گروه کنترل سازان فرایند میباشد

که با گسترش آن جزء معدود شرکت های فعال در این زمینه میباشد .

وجود رتبه ی بالای عملیاتی شرکت و اعتبار در میان ادارات دولتی و خصوصی سراسر کشور ما را برآن داشت که با قدرت و تجارب بالای مهندسی به این حوزه از هوشمند سازی وارد شده و همراستا با شرکت های معتبر جهانی گام برداریم .

هوشمندسازی در این حوزه چه نقشی بر فعالیت های مدیرعامل, پیشرفت اقتصادی و ارتباطی شرکت میگذارد؟

اولین موضوع حایز اهمیت موضوع اقتصاد شرکت میباشد و هرهزینه در یک اداره باید بازخورد اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد.
باتوجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و نیاز جدانشدنی یک مجموعه به استفاده از انواع انرژی ها یکی از بهترین عملکرد ها برای افزایش بازدهی اقتصادی , کاهش مصرف انرژی به همراه افزایش کیفیت استفاده از آن میباشد.
گروه صنعتی آریسا با سابقه درخشان خود در فعالیت های دولتی و اداری توانسته تا برگ زرینی از هوشمندسازی در این حوزه را ار آن خود کند
محیطی که ما برای شما پدید می آوریم فضایی آرامش بخش به همراه کاهش قابل توجه مصرف انرژی خواهد بود که تفاوت ارزشمندی را در هزینه های قبوض انرژی پدید می آورد .این کاهش هزینه  انرژی به گونه ای خواهد بود که به سرعت هزینه های ناشی از هوشمندسازی را جبران میکند و بازدهی آن باعث افزایش درآمد های شرکت میشود .

از سویی دیگر مدیریت و نظارت برعملکرد کارکنان به شیوه ای مدرن قدرت بهره وری شرکت را افزایش داده و زمان این نظارت را برای مدیر  بسیار کاهش میدهد.
فضای نظارتی که فقط با یک کلیک برای مدیرعامل ایجاد میشود و با توجه به آرامشی که هوشمندسازی برای کارکنانتان محیا میسازد میزان رضایت مندی پرسنل از محیط کار را نیز ارتقا میبخشد و دستیابی به این مهم مجموعه را به نوین ترین رفتارهای مدیریت اقتصادی جهانی متصل خواهد کرد.