شرکت کنترل‌سازان با اتکا به خلاقیت نسل جوان و دانش روز، و تجربه چندین ساله خود در پروژه‌های استانی و ملی، همواره در پی ارتقاء سطح کیفی خدمات خود است و بر این اساس همواره از نظرات و پیشنهادهای مشتریان و کارشناسان استقبال می‌کند. ما معتقدیم دریافت و تحلیل سیستماتیک بازخوردهای مشتریان گرانقدرمان، راهگشای ما در ارتقای کیفیت محصولات بعدی است و جلب رضایت مشتریان، بزرگترین افتخاری است که نصیب شرکت کنترل‌سازان می‌شود.

ما همیشه شنوای نظرات و پیشنهادهای شما هستیم

challenge gallery

ارسال نقطه نظرات/سوالات

ارتباط با دبيرخانه
[tek_contactform contact_form_id=”5208″ contact_form_style=”full-width-cf” contact_form_bg=””]

ارسال نقطه نظرات/سوالات

ارتباط با مديريت
[tek_contactform contact_form_id=”5208″ contact_form_style=”full-width-cf” contact_form_bg=””]