دفتـــر اصفهـــان
با ما تمــاس بگیرید

خيابان سجاد خيابان سپهسالار پلاك ١٨ و ٢٠
.
تلفن: ٣٦٦٣٣٥٤٢-٠٣١
info@control-sazan.com
فکس: ٣٦٦١٥٧٣٤-٠٣١

دفتر تهــــــران
با ما تمــاس بگیرید

بلوار کشاورز، تقاطع کارگر، شماره ۸۱، طبقه دوم، واحد ۶، تهران، ایران
تلفن:‌ ۶۶۵۶۲۰۲۴(۹۸۲۱+)
فکس: ۶۶۵۶۲۰۸۲(۹۸۲۱+)