در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
  • واحد مطالعات و مکانیک سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۵

خلاصه پروژه: