در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
  • واحد نظارت و اجرای مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۱

خلاصه پروژه: