در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۴

خلاصه پروژه: