در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی
  • واحد مطالعات و مکانیک سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۵

خلاصه پروژه: