در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۷

خلاصه پروژه: