در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۸

خلاصه پروژه: