در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
  • واحد
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: