در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: