در یک نگاه:

  • نام کارفرما : بنیاد حامیان دانشگاه کاشان
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۸

خلاصه پروژه: