در یک نگاه:

  • نام کارفرما : آب و فاضلاب استان فارس
  • واحد مطالعات
  • تاریخ قرارداد 1399

خلاصه پروژه: