در یک نگاه:

  • نام کارفرما :بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۹

خلاصه پروژه: