در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب وفاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۷

خلاصه پروژه: