در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۶

خلاصه پروژه: