در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری
  • واحد مطالعات مکانیک و سازه
  • تاریخ قرارداد ۱۳۹۳

خلاصه پروژه: