در یک نگاه:

  • نام کارفرما :شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
  • واحد مطالعات برق و انرژی
  • تاریخ قرارداد ۱۳۸۹

خلاصه پروژه: