وبلاگ

مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب سهم صنعت سرشاخه های دز به ظرفیت 200 لیتر بر ثانیه از محل خط انتقال آب مجاور دانشگاه قم به شهرکهای صنعتی حاشیه اتوبان قم- تهران

در یک نگاه: نام کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان قم واحد مطالعات تاریخ قرارداد 1399 خلاصه پروژه:  
ادامه مطلب